Videoklubbens hjemmeside benyttes til at vise klubbens videofilm. 
Den benyttes desuden til at holde styr på medlemskartoteket, mødeindkaldelser og -referater, ligesom der holdes styr på klubbens officielle dokumenter som vedtægter, referater fra generalforsamlinger m.v.

https://gc-videoklub.dk/